Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN
AddThis Social Bookmark Button

Hướng dẫn thi hành một số điều luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Ngày 27 tháng 07 năm 2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông Tư số 123/2012/TT-BTC về thuế thu nhập daonh nghiệp.

Để xem chi tiết nội dung thông tư và các mẫu biểu đi kèm download theo link dưới đây:

Download Thông tư 123/2012/TT-BTC

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Test thu
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 130 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì