Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm 2011 Áp dụng theo Mẫu của Thông tư 28-2011
Thuế TNCN - Thuế thu nhập cá nhân
AddThis Social Bookmark Button

Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm 2011 Áp dụng theo Mẫu của Thông tư 28-2011
Theo thông báo của Chi tổng cục thuế, từ ngày 06/01/2012 Chi cục thuế các Quận, Huyện ..... bắt đầu thu nhận Tờ khai toán thuế TNCN năm 2011làm theo mẫu ban hành đính kèm theo Thông tư Số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 về việc "Hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị Định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và Nghị Định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ"

Theo đó, Mẫu Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm 2011 không áp dụng theo phần mềm mã vạch 3.0.2 mà Kê khai và quyết toán thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 28-2011.
1/ Tờ khai quyết toán Thuế TNCN. (Mẫu 05.KK - TNCNDownload về!
2/
Phụ lục Bảng kê thu nhập chịu Thuế và Thuế TNCN đối với thu nhập từ Tiền lương, Tiền công của Cá nhân Cư trú có ký Hợp đồng lao động. (Mẫu 05A.KK - TNCN) Download về!
3/ Phụ lục Bảng kê Thu nhập chịu thuế và Thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ Tiền lương, Tiền công của Cá nhân cư trú không ký Hợp đồng lao động hoặc có Hợp động lao động dưới 3 tháng và Cá nhân không cư trú. (Mẫu 05B.BK - TNCN) Download về!

Test thu
 
Developed by JoomVision.com

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 48 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì